Kees de Ruwe | De Ruwe projectmanagement
curriculum vitae van Kees de Ruwe

personalia
naam en roepnaam: de Ruwe, Kees
Voornamen: Cornelis Theodorus Joannes Maria
Adres: De geerkamp 15-39, 6545 HM Nijmegen
Telefoon: 06 - 519 26 346
E-mail: deRuwe.PM@inter.NL.net
geboortedatum en -plaats:12 september 1950, Nijmegen
 
opleiding
Gymnasium A 1970 Gymnasium Nebo Nijmegen
Nederlands Recht,
afstudeerrichting strafrecht en criminologie
1977 Katholieke Universiteit Nijmegen
Hoger Bestuursambtenaar,
specialisatie ruimtelijke ordening en milieu
1983 Bestuursacademie Utrecht
 
na- en bijscholing
— juridische zaken — projectmanagement
— ruimtelijke ordening — kwaliteitsmanagement
— algemene managementvaardigheden — risicomanagement
— integraal management — organisatieadvieswerk
— verandermanagement — mediation
 
intervisie
Oosterse veranderkunde bij de Ooa, orde van organisatiekundigen en -–adviseurs (sinds 1999).
 
werkervaring
2014 — heden Opzet en implementatie WERKTOP in diverse gemeenten. De WERKTOP-aanpak is een innovatieve werkgeversbenadering die werkzoekenden en ondernemers rechtstreeks aan elkaar koppelt. Het gaat om écht contact met als resultaat een duurzame relatie. Het is een kantreling in denken en doen. Niet het papier of de regels bepalen de koers, maar de talenten van kandidaten voor de arbeidsmarkt (werkzoekenden) en de personeelsbehoefte van ondernemers. Zie ook www.werktopwerkt.nl.
2012 Projectleider haalbaarheidsonderzoek inpassing basisschool in cultureel centrum te Groesbeek.
2012 — 2014 Programmamanager sociaaleconomische versterkingsimpuls voor de gemeente Groesbeek.
(stimulering woningmarkt en attractief dorpscentrum).
2012 — 2013 Procesbegeleiding samenwerking tussen de stichting IVC, Intercultureel centrum voor emancipatie en participatie te Nijmegen, en de Stichting Intercity, instelling voor taal en inburgering te Nijmegen
2011 — 2012 Begeleiding marktverkenning Nederlandse gemeenten voor CED European Service Claims (servicebedrijf voor verzekerings-
maatschappijen; marktleider in Nederland.
2009 — 2014 Projectleider voor de ontwikkeling van een brede school / voorzieningenhart voor de wijk Stekkenberg te Groesbeek. Opdrachtgevers: Gemeente Groesbeek en Oosterpoort Wooncombinatie.
begeleiding haalbaarheidsonderzoek (bestuurlijk afgerond op 8 september 2011) en in aansluiting daarop begeleiding van het implementatieproces (uitwerking inhoudelijke visie en ontwikkeling van de toekomstige organisatie), inclusief het opstellen van wijkprogramma's.
2008 — 2010 Progammamanager voor de uitvoering van de ‘visie Maasdriel 2020+’.
2008 Opstellen positionpaper voor het Huis van de Topsport te Nijmegen.
Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen.
2008 Begeleiding organisatieontwikkeling afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling / Samenleving van de gemeente Veghel.
2007 — 2008 Interim-directeur voor de Sector Ruimte van de gemeente IJsselstein.
2007 Procesmanager versnelling woningbouw gemeente Breukelen. Opdrachtgever: Provincie Utrecht.
2006 — 2007 Interim-hoofd Openbare Werken en Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Maasdriel.
2005 Interim-hoofd Openbare Werken gemeente Maasdriel.
2004 Interim-directeur Stadsmuseum IJsselstein. Opdrachtgever: Gemeente IJsselstein.
2004 Begeleiding fusieproces sectoren stadsbeheer en stadsontwikkeling gemeente IJsselstein.
2004 Begeleiding subsidieaanvraag IPSV (innovatieprogramma stedelijke vernieuwing van het ministerie van VROM) voor de gemeente Nijmegen (resultaat € 2,5 miljoen).
2004 — 2007 Projectmanager herstructurering twee bedrijfslocaties gemeente Lingewaal.
2002 — 2003 Procesbegeleiding organisatieontwikkeling Werklozencentrum Unitas te Nijmegen.
2002 — 2003 Adviseur Volker Wessels Vastgoed betreffende projectontwikkelingsmogelijkheden te Nijmegen.
2002 — 2003 Interim-directeur Stadsontwikkeling gemeente IJsselstein.
2002 — 2003 Interim-hoofd Sector Grondgebiedzaken gemeente Heumen.
2002 Begeleiding subsidieaanvraag IPSV gemeente Groesbeek (resultaat: € 3,9 miljoen).
2000 — 2002 Directeur Grondexploitatiemaatschappij (GEM) van de Vinex-locatie Westeraam te Elst
(2350 woningen met voorzieningen).
2000 Interim-hoofd Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, resp. Interim-hoofd Sector Grondgebiedzaken gemeente Elst.
1999 Crisismanagement Afdeling Juridische en Grondzaken Sector Waterbeheer, Dienst Waterbeheer en Riolering, Hilversum
(Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).
1999 Interim-directeur Stadsbeheer gemeente IJsselstein.
1998 — 2002 Projectmanager herstructurering dorpscentrum gemeente Groesbeek.
1996 — 1998 Hoofd Dienstverlening en Advies gemeente Nijmegen, onder meer belast met de opbouw van een facilitair bedrijf.
1990 — 1996 Plv. directeur van de Dienst Stadsontwikkeling, respectievelijk Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling gemeente Nijmegen. In die hoedanigheid onder meer belast met het projectmanagement voor de herstructurering van het stadscentrum (Centrum 2000) en de organisatieontwikkeling van de afdelingen Verkeer en Vervoer, Weg- en Waterbouw, Stadsbeheer, Stedenbouw en Planologie.
1988 — 1993 Coördinator Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen voor de gemeente Nijmegen, tevens voorzitter van het Landelijk Overleg Stedelijke Knooppunten.
1985 — 1990 Hoofd Algemene Zaken en Planologie, Dienst Stadsontwikkeling gemeente Nijmegen.
1982 — 1985 Hoofd Algemene dienst / Juridische zaken gemeente Almere.
1978 — 1982 Juridisch medewerker, respectievelijk Bureauchef Juridische Zaken gemeente Oldenzaal.
1970 — 1977 Diverse parttime-betrekkingen bij o.a. De Gelderlander, Openbare Nutsbedrijven, de AMRO-bank en het GAK te Nijmegen.
 
overige ervaring
— Conflictbemiddeling / mediation.
— Begeleiding van werkconferenties.
— Lid Hoogbouwcomité Dukenburg te Nijmegen.
— Gecommitteerde voor het CIVOB.
— Lid van het bestuur van een scholengemeenschap (secretaris).
— Lid van het Stedelijk Netwerk Nijmegen.
— Voorzitter van de SEVEN HILLS Runners Club.
— Voorzitter schrijverscollectief Pen&Stem te Grave.
— Voorzitter IVN Rijk van Nijmegen.
— Voorzitter Stichting Museum De Stratemakerstoren te Nijmegen.
— Lid schrijverscollectief De Pennenstreek te Malden.
— Reisleider SNP Natuurreizen.
 
nevenactiviteiten en liefhebberijen
— Lid van de Ooa, de orde van organisatiekundigen en –adviseurs.
— Lid van IPMA Nederland.
— Voorzitter Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting
      (steunstichting voor het bijzonder onderwijs in de regio Wijchen – Nijmegen-Zuid).
— Lid van de SEVEN HILLS Runners Club
      (businessclub voor hardlopende ondernemers in het Rijk van Nijmegen).
— Secretaris Stichting De Bastei te Nijmegen, centrum voor natuur en cultuurhistorie aan de Waal.
— Schrijven van gedichten, liedteksten en korte anekdotische verhalen.
— Sport (hardlopen, fietsen, schaatsen).
— Lid vocalgroup Genoot te Beuningen.